ИНТЕРВЈУА ЗА РАБОТА ВО ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ

Учествувај во првите интервјуа со американски работодавачи и земи ја твојата работа за следното лето уште во октомври - декември. Можеш да ги разгледаш понудите на дел од работодавачите кои ќе вработуваат преку скајп во октомври - декември во сите канцеларии на Викинг.

ДРУГИ ОЧЕКУВАНИ РАБОТОДАВАЧИ

За следното лето 2023 ќе имаш избор од над 150 работни позиции, кои што ќе можеш да ги добиеш на:
3 директни средби со американски работодавачи во Скопје во месец Јануари, Февруари и Март.
- преку 20 виртуелни интервјуа со различни работодавачи
- Тука можеш да видиш мал дел од очекуваните работни понуди.